Socialnämndens utskott 11 oktober

Publicerad 2018-10-11

§ 106-108 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-10-11
Anslaget sattes upp: 2018-10-11
Sista dag för överklagande: 2018-11-01
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Hanna Samuelsson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.