Bårstad planområde

Samråd för detaljplan i Borghamn

Publicerad 2018-05-04

Ett detaljplaneförslag för bostadsändamål i del av Bårstad 2:4, 2:7 och 6:12 m.fl i Borghamn är föremål för samråd under tiden 7 maj - 8 juni 2018

Plan- och bygglovavdelningen har upprättat ett detaljplaneförslag för nya bostäder i del av Bårstad 2:4, 2:7 och 6:12 m.fl i Borghamn. Samråd om planförslaget pågår till och med den 8 juni 2018.

Läs mer om processen och planförslaget här.