Kultur- och utbildningsnämnden 5 mars

Publicerad 2018-03-09

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Anslaget sattes upp: 2018-03-09
Sista dag för överklagande: 2018-04-03
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson

Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.