Kommunstyrelsens personalutskott 28 februari

Publicerad 2018-03-09

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-02-28
Anslaget sattes upp: 2018-03-09
Sista dag för överklagande: 2018-03-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dagen för överklagande.