Sallad mat

Sanktionsavgift vid oanmäld livsmedelsverksamhet

Publicerad 2019-03-12

Om du ska starta en livsmedelsverksamhet behöver det anmälas till samhällsbyggnadsnämnden senast 14 dagar innan verksamheten startar. Om verksamhetenen startas utan att anmäla den gäller nya regler från 1 januari 2019. Verksamheten blir då skyldig att betala en sanktionsavgift till staten. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid ett sanktionsbeslut inte ta hänsyn till orsaken till överträdelsen eller om den anses som mindre allvarlig. Beslutet kan överklagas.