Omslagsbild arkitekttävling

Arkitekttävling om Rådhustorget samt Apotekstomten

Publicerad 2018-09-07

Vadstena kommun bjuder in till tävling i syfte att få fram ett vackert och nyskapande gestaltningsförslag för Rådhustorget och Apotekstomten.

Visionen är ett Rådhustorg som genom sin gestaltning är välkomnande och inbjudande för alla Vadstenabor och besökare. Torget ska vara en mötesplats som är trygg och tillgänglig under hela året, där olika funktioner kan samspela. Den idag outnyttjade Apotekstomten ska komplettera torget och utformas som en prunkande stadsträdgård med inslag av grönska och vatten.

Vadstena är en av Sveriges bäst bevarade medeltida städer och staden tar varje år emot ett stort antal besökare. Rådhustorget intill rådhuset från 1400-talet är en viktig mötesplats och av stor betydelse för Vadstenas identitet. Prekvalificeringens syfte är att få fram fyra kvalificerade förslag som på ett kreativt sätt visar hur denna sexhundraåriga plats kan möta framtiden.

Viktiga datum - preliminär tidplan:
• Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2018-10-01
• Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2018-10-12
• Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2018-11-01
• Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: 2018-12-21
• Tävlingstid: 18 januari 2019 - 2 maj 2019

E-avrop är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning. Se länken nedan.

https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=38774

Efter registreringen ges intressenten omedelbart tillgång till systemet.

Frågor ställs via e-avrop.