Platsvarumärke Vadstena kommun

Nu lanseras Vadstenas platsvarumärke

Publicerad 2018-10-30

Konkurrensen om invånare, företag och besökare blir allt påtagligare och därför finns ett behov av att marknadsföra Vadstena som plats. Sedan förra hösten har Vadstena Turism och Näringsliv AB arbetat fram ett platsvarumärke för att främja besöksnäring, inflyttning och näringsliv.

– Alla platser har ett varumärke oavsett om man är medveten om det eller inte. Varumärket är summan av alla attityder, känslor och uppfattningar som förknippas med en plats. Nu har vi i Vadstena definierat essensen i vårt varumärke, dvs den identitet som vi vill att vårt Vadstena ska ha, säger Jessica Hallros, vd för Vadstena Turism & Näringsliv. 

Varumärkesarbetet har genomförts tillsammans med vadstenabor, företagare, besöksnäring, föreningsliv och politiker. Processen har letts av kommunikationsbyrån Identx med lång erfarenhet av platsmarknadsföring.

– Vårt varumärke ägs gemensamt av alla oss som vill göra Vadstena attraktivt. Det kan vara kommunen, företag, besöksnäring eller föreningar. Genom ett starkt platsvarumärke får vi fler att upptäcka Vadstena som boendeort, etableringsort eller en plats att besöka och semestra på, säger Jessica.

Mer information finns på www.varumarketvadstena.se