Barn mössa gunga glad

Omma blir namnet på nya förskolan

Publicerad 2018-03-07

Under december till februari har du som kommuninvånare haft möjlighet att lämna in namnförslag till den nya förskolan som ska byggas på Tycklingeområdet. Nu har kultur- och utbildningsnämnden tittat på de inskickade förslagen och beslutat att förskolan kommer att heta Omma. 

Den nya förskolan kommer att bli cirka 1300 kvm och innehålla sex avdelningar uppdelat i tre skepp med tillagningskök, torgyta i centrum och personaldel. Redan nu har etreprenörerna tillåtits att påbörja enklare schaktarbete medan beslut om bygglov inväntas.

Namnet Omma kommer från sagodrottningen Omma som ska ha levt under förkristen tid på Omberg i Ödeshögs och Vadstena kommuner. Verner von Heidenstam sammanfattade historierna kring drottning Omma och på norra Omberg ligger en fornborg som bär namnet Ommaborgen.