Skriva armband elev skola klassrum ungdom

Utredning om Vadstenagymnasiets framtid

Publicerad 2017-03-03

Under flera år har Vadstenagymnasiets framtid varit en fråga för politisk diskussion i Vadstena. I mitten av februari presenterades resultaten från den första sökomgången i gymnasievalet till höstterminen 2017, och på grund av det låga söktrycket till Vadstenagymnasiets program har kultur- och utbildningsnämnden beställt en utredning.

- Stora ansträngningar och insatser har gjorts under de senaste åren med t ex satsningar på ytterligare ett utbildningsprogram och extra pengar till marknadsföring, men tyvärr är antalet sökanden till Vadstenagymnasiet för lågt, menar kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren.

- Vi har därför tagit det politiska ansvaret att be vår förvaltning om ett underlag för att ta ett klokt beslut om gymnasiets framtid. Vi behöver titta både på ekonomiska aspekter men även på den kvalitet vi kan erbjuda eleverna med ett så litet elevunderlag. Fokus i utredningsuppdraget ligger på elevernas och personalens bästa.

Utredningen kommer att skickas ut till ledamöterna i kultur- och utbildningsnämnden under eftermiddagen 3 mars till ett extrainsatt sammanträde 10 mars. Slutligt beslut om Vadstenagymnasiets framtid fattas i kommunfullmäktige 29 mars.

Länk till kallelse och utredning!