Vadstenagymnasiet flygbild

Intagningsstopp på Vadstenagymnasiet

Publicerad 2017-03-10

På ett extrainsatt sammanträde 10 mars beslutade kultur- och utbildningsnämnden att ingen intagning ska ske på Vadstenagymnasiet till hösten 2017. Huvudorsaken till beslutet är det låga antalet sökanden till gymnasiets program.

Den 15 februari presenterades resultaten från den första sökomgången i gymnasievalet till höstterminen 2017. Då visade siffrorna att Vadstenagymnasiet hade endast 13 förstahandssökande till sina två nationella program. Inför nämndens sammanträde fick kultur- och utbildningsförvaltningen därför i uppdrag att göra en utredning för att se vilka konsekvenser det låga söktrycket får för Vadstenagymnasiet på kort och lång sikt.

- Oavsett om vi tillsätter mer pengar så kan inte undervisningen genomföras med den kvalitet som både elever och deras hemkommuner förväntar sig när elevantalet är så extremt lågt, berättar Göran Fältgren, kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade därför att införa intagningsstopp på Hotell- och turismprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet till höstterminen 2017. Nämnden föreslår också att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ge kultur- och utbildningschefen i uppdrag att planera för och återrapportera hur avvecklingen av Vadstenagymnasiet ska ske.

- Vadstena kommun är enligt skollagen ansvariga för att de elever som går vid Vadstenagymnasiet får fullfölja sin gymnasieutbildning. Det kan ske i samverkan med andra kommuner, och för oss är det viktigaste att hitta en bra lösning för alla elever oavsett program, säger kultur- och utbildningschef Kristina Lohman.

- Vi har träffat eleverna på skolan och har lyssnat på deras åsikter. För dem är det viktigt att det arbetssätt som finns på Vadstenagymnasiet får fortsätta att prägla deras skolgång. Därför har vi valt att understryka i beslutet att alla ansträngningar måste göras för att åstadkomma detta, berättar Göran.

Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till kultur- och utbildningsnämndens förslag om avveckling 15 mars. Därefter följer beslut i kommunfullmäktige 29 mars.

- Om kommunfullmäktige väljer att ge mig uppdraget att arbeta för en avveckling har jag för avsikt att hitta en bra lösning så fort som möjligt, så att både elever och personal slipper leva i ovisshet, berättar Kristina.