slottet flagga

Nu är det dags att ansöka om flagga

Nu kan personer och föreningar hemmahörande i Vadstena kommun ansöka om en svensk flagga som gåva.

Flaggorna delas ut i anslutning till firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni 2018 i Hamnparken.

Från och med 2012 utdelas maximalt fem flaggor per år. Om antalet ansökningar överstiger fem stycken sker urvalet genom lottning.

Senast den 25 maj vill vi ha ansökan skickad till kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se.
Ange i ansökan vem som söker en flagga och längd på flaggstången.