Näringslivsservice

Inför 2018 överför kommunen ansvaret för arbetet med Vadstenas näringsliv, handel och besöksnäring till det helägda kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB. Av bolaget kan du få hjälp med alla frågor som rör näringsliv, nyetableringar, entreprenörskap och platsmarknadsföring.

Vadstena Turism & Näringsliv AB vill i samverkan med näringslivet, kommunen och andra aktörer verka för att offensivt och långsiktigt bidra till en attraktiv kommun att verka, bo och leva i.

KONTAKT

Vadstena Turism & Näringsliv AB
Besöksadress: Klosterledsgatan 35. Besök förbokas.

VD

Jessica Hallros
Telefon: 0143-153 30
Skicka e-post

Näringslivsutvecklare
Mats Manfredsson
Telefon: 0143-153 20
Skicka e-post