Vadstena slott hamn båt flagga Vättern

Politik och påverkan

Under Politik och påverkan kan du läsa om våra politiska församlingar och deras ansvarsområden som kommunfullmäktige beslutat om. Du kan också ta del av nämndernas föredragningslistor och protokoll.

Vem bestämmer i kommunen?

Alla människor som bor i kommunen ska få vara med och bestämma över sådant som finns där de bor. Därför styrs kommunen av politiker som valts direkt av medborgarna. Vart fjärde år hålls allmänna val i Sverige. Svenska folket väljer då vilka politiska partier som ska representera dem i riksdagen, i landstinget samt i kommunfullmäktige.

Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter och ersättare i kommunalvalet. Politiska uppdrag finns även inom kommunstyrelsen och i olika nämnder.

Fritt fram för förslag

Du som medborgare i Vadstena kommun, gammal som ung, är välkommen att lämna in förslag och frågor till kommunfullmäktige.

Du kan också lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamhet.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Fredag 18 maj öppet 8-12
(dag före pingstafton)

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsen och nämndernas protokoll och handlingar.