Flaggor eu europa parlament val

Val till Europaparlamentet 2019

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka personer som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Rösträtt
Du har rösträtt i valet om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

  • medborgare i något av EU:s medlemsländer samt är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat medlemsland kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet.

Finns du upptagen i röstlängden i ett annat medlemsland stryks du från den svenska röstlängden. Detsamma gäller för medborgare i andra medlemsländer.

Inför valet får du som är medborgare i ett annat EU-land och folkbokförd i Sverige en blankett från Valmyndigheten där du anmäler eller avanmäler dig till den svenska röstlängden.

Viktiga datum
Från och med den 11 april får brevröst göras i ordning från utlandet.

Från och med den 2 maj är det möjligt att göra iordning budröster och från samma dag tar emot utlandsmyndighet emot förtidsröster.

Den 8 maj börjar förtidsröstningen.

Den 26 maj är valdag och vallokalerna är öppna mellan kl 08.00 och 21.00.

Röstkort
Alla som har rösträtt i valen får röstkort hemskickade till sin folkbokföringsadress. Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkorten. Senast den 8 maj ska röstkorten komma i brevlådan. Av röstkortet framgår i vilken vallokal du ska rösta om du röstar på valdagen samt närliggande lokaler för förtidsröstning. Om någon uppgift på röstkortet är felaktig ska du kontakta länsstyrelsen och begära rättelse. Detta ska göras snarast efter att du mottagit röstkortet. Om du förlorat ditt röstkort kan du kontakta kommunens växel på 0143-150 00 eller länsstyrelsen för att få ett nytt.

Förtidsröstning
Från och med den 8 maj finns det möjlighet att förtidsrösta. Nedan kan du läsa mer om var och när du kan förtidsrösta. Observera särskilt öppettiderna för de olika lokalerna.

När du ska förtidsrösta måste du ta med ditt röstkort! Om du inte är känd av röstmottagarna måste du också visa en giltig id-handling t.ex. körkort, pass eller tjänstelegitimation, Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en giltig id-handling. Du kan förtidsrösta i vilken lokal för förtidsröstning som helst i hela landet.

Rösta i vallokal
Röstar du i din vallokal på valdagen måste du också kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en giltig id-handling t.ex. körkort, pass eller tjänstelegitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en giltig id-handling. Ta också gärna med röstkortet till vallokalen. Det underlättar röstningsförfarandet.

Vallokalerna är öppna mellan klockan 08.00 och 21.00. Information om vilken vallokal du ska rösta i hittar du på röstkortet.

Rösta med bud
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till en vallokal eller röstningslokal kan som tidigare med hjälp av ett bud och ett vittne rösta genom bud. Kuvert för budröstning finns att få på röstmottagningsställen, i vallokaler och genom valnämnden. Ytterligare information om att rösta med bud finns tillgänglig på valmyndighetens webbplats www.val.se.

Ambulerande Röstmottagare
Ett alternativ till budröstning för denna grupp är att rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare utses av kommunen och kan beställas genom valnämnden. Tjänsten är kostnadsfri.

Röstmottagarna, som är två till antalet, åker då hem till väljaren och har med sig det material som behövs för röstningen inklusive de valsedlar som vallagen föreskriver. Rösten görs i ordning på samma sätt som i en röstningslokal och samma regler gäller för röstkort och identitetskontroll. Ambulerande röstmottagare finns efter överenskommelse tillgängliga för besök vardagar under förtidsröstningsperioden samt på valdagen den 26 maj.

Vill du ha hjälp av ambulerande röstmottagare ska du kontakta kommunens växel 0143-15000 eller valsamordnaren.

Mer information om EU-valet finns på Valmyndighetens hemsida val.se och på riksdagens informationssida om EU-valet eu.riksdagen.se

På Valmyndighetens hemsida finns också information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på flera olika språk.

Förtidsröstning
Från och med den 8 maj t o m den 25 maj kan du förtidsrösta i kommunen i följande lokaler och under angivna tider:

Rödtornet

Måndagar – fredagar kl 14 - 18

Vadstena bibliotek, Slottsgatan 10

Lördagar & söndagar kl 10-14

Biblioteket i Borghamn

Onsdag 15 maj kl 16-18

Onsdag 22 maj kl 16-18

För den som inte på valdagen den 26 maj har möjlighet att besöka den vallokal som står på röstkortet finns denna dag möjlighet att förtidsrösta i Kommunhuset. Klosterledsgatan 35 kl 08.00 – 21.00.

Förtidsröstning med begränsat tillträde
Förtidsröstning med begränsat tillträde genomförs på Wasagården och Rättspsykiatriska kliniken. Tider för denna förtidsröstning kommer att anslås på respektive enhet.

Har du frågor?

Kontakta valnämnden:

telefon 0143-150 00

e-post kommunstyrelsen@vadstena.se                                          

eller

valsamordnare Anders Thelaus:

telefon 072-540 28 64

e-post: anders.thelaus@vadstena.se