Försäkring gips doktor läkare skada

Försäkringar

Alla barn och elever i Vadstena kommun är försäkrade.

Samtliga barn och elever inom Vadstena kommuns verksamhetsområden omfattas av en olycksfallsförsäkring. Som verksamhetsområde räknas förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Upphandling av försäkring sker regelbundet vilket innebär att det inför ett nytt läsår kan bli ett nytt försäkringsbolag. Olycksfallförsäkringen gäller dygnet runt och omfattar bland annat läkekostnader, resekostnader och tandskadekostnader. Även skadade kläder och glasögon kan ersättas till viss del.

Observera att försäkringen endast är en olycksfallsförsäkring och gäller för en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Eleverna omfattas även av en tjänstereseförsäkring som gäller vid praktik och skolresor.

Viktigt att komplettera med en sjukförsäkring!
Vårdnadshavaren bör själva komplettera med en sjukförsäkring. En sjukförsäkring täcker sjukdomsskador och kostnader som en olycksfallsförsäkring inte omfattar. Det gäller bland annat för gymnasieelever som på grund av ett tillfälligt funktionshinder (t.ex.nedsatt rörlighet efter en operation eller sjukdom) behöver transport till och från gymnasieskolan.

Föräkringsbesked och skadeanmälan
För att ladda ner aktuellt försäkringsbesked och och göra skadeanmälan så följer du länkarna till höger.
Tjänstereseförsäkringen gäller för grundskolans och gymnasieskolans elever i samband med resor och praktik.

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor